Registreer

*verplichte velden

Accountgegevens

Gelieve een persoonlijk e-mailadres in te voeren

Vul ter verificatie nogmaals het wachtwoord in.

Persoonlijke gegevens


Algemene Voorwaarden

Confidentialiteitsverklaring

Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De sollicitant zelf heeft ook een belangrijk aandeel in het confidentieel houden van deze gegevens. U heeft steeds het recht om uw persoonsgegevens in te kijken en aan te passen. Uw gegevens kunnen geraadpleegd worden door alle scholen binnen onze scholengemeenschap met het oog op een mogelijke aanwerving. De gegevens van sollicitanten worden maximaal 2 jaar bewaard.


© 2021 - SGKVOBaO